Transportaansprakelijkheids­verzekering

U heeft een transport- of logistiek bedrijf en als transporteur bent u verantwoordelijk voor de goederen die u vervoert en behandelt. Dan kunnen de kosten flink oplopen als het tegenzit. Gelukkig kunt u zich indekken tegen schade of verlies van vervoerde goederen. Maak kennis met onze Transportaansprakelijkheidsverzekering. 

Een uitgebreide CMR-verzekering op maat

Heeft u een transport- of logistiek bedrijf, dan is het uw taak de goederen tijdig en in goede staat af te leveren. Lukt dat niet, dan bent u aansprakelijk voor de schade of het verlies van deze goederen. Een grote verantwoordelijkheid die u maar beter goed verzekert.  

De Transportaansprakelijkheidsverzekering van TVM dekt uw aansprakelijkheid conform het CMR-verdrag en vergoedt: 

 • schade aan vervoerde goederen 

 • verlies van vervoerde goederen 

 • laattijdige aflevering van vervoerde goederen
   

Met de Transportaansprakelijkheidsverzekering van TVM kunt u op beide oren slapen. U bent verzekerd van bijstand wanneer zich een schadegeval voordoet. U hoeft enkel de schade te melden, vervolgens neemt TVM de financiële consequenties en de afhandeling van het dossier op zich. 

 

Extra dekking ten opzichte van de klassieke CMR-verzekering

Goed om te weten: de Transportaansprakelijkheidsverzekering van TVM gaat verder dan de klassieke CMR-verzekering. Onze Transportaansprakelijkheidsverzekering kunt u volledig aanpassen aan de specifieke noden van uw bedrijf. 

Of u nu stukgoed, bulkgoed of koelgoederen vervoert, u kunt bij TVM Belgium rekenen op een verzekering op maat. Zo is uw specifieke bedrijfsactiviteit altijd goed verzekerd. Ook als de goederen gestolen werden vanuit een afgekoppelde oplegger… 

En dat geeft rust. Geen toeval dus, dat 9 op de 10 transportbedrijven een transportaansprakelijkheidsverzekering hebben. 

 

Wat houdt de Transportaansprakelijkheidsverzekering in?

Wanneer u een Transportaansprakelijkheidsverzekering op maat afsluit bij TVM, dan is dit wat u kunt verwachten: 

 • U bent goed verzekerd tegen alle transportaansprakelijkheden die u als transporteur kunt oplopen als gevolg van schade, verlies of vertraging in de aflevering.  

 • U bent ook verzekerd wanneer de schade ontstaat door een defect of een slechte werking van de koelunit, een foutieve temperatuurinstelling of een contaminatie in uw tankwagen als gevolg van bijvoorbeeld onvoldoende reiniging. 

 • Wanneer vervoerde goederen onopzettelijk op een verkeerd adres worden afgeleverd, krijgt u de kosten vergoed die u moet maken om de goederen alsnog op de juiste bestemming af te leveren. 

 • Tijdelijke opslag die deel uitmaakt van het transport, is standaard meeverzekerd tot en met zeven dagen. 

 • Uw Transportaansprakelijkheidsverzekering is volledig op maat. Wij baseren uw premie op uw omzet of het aantal voertuigen (nummerplaten) die tot uw wagenpark behoren.  

 

Wij verwachten ook iets van u: 
U bent bij ons goed verzekerd tegen ladingdiefstal. Maar ladingdiefstal voorkomen is uiteraard voor iedereen de beste optie. Daarom hanteren we bij TVM heldere en doeltreffende regels omtrent de beveiliging van uw voertuig(en). Wij verwachten van u dat u deze voorzorgsmaatregelen treft en op die manier een pak minder kans loopt om onderweg bestolen te worden.  

 

Mogelijke uitbreidingen voor uw transportaansprakelijkheid

U kunt uw Transportaansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met dekkingen voor specifieke risico’s. Zo bieden we volgende uitbreidingen aan: 

 • Uitbreiding uitbesteed vervoer

Wie verantwoordelijk is voor een transport, maar dit laat uitvoeren door een onderaannemer, blijft aansprakelijk. Via deze uitbreiding kan u zich als hoofdaannemer verzekeren ten aanzien van uw opdrachtgever.  

 • Uitbreiding errors & omissions

Ook bij het organiseren van transporten kan wel eens iets fout lopen waardoor schade of verlies ontstaat. Met de aanvullende verzekering Errors & omissions bent u ingedekt voor administratieve fouten in uw transportplanning. Naast de vergoeding voor schade of verlies zijn ook de fiscale of administratieve geldboeten als gevolg van administratieve vergissingen, nalatigheden of vergetelheden gewaarborgd. 

 • Uitbreiding gedeclareerde waarde

In het CMR-verdrag is het zo dat schade vergoed wordt op basis van het gewicht van het transport. Bij hoogwaardige goederen kan het dat een opdrachtgever u vraagt het kapitaal voor een hoger bedrag te verzekeren. In dat geval kan een zending vervoerd worden onder een gedeclareerde waarde. 

 • Uitbreiding verhuizingen

Inboedels verhuizen is niet verzekerd binnen de CMR-verzekering (dat hiermee het CMR-verdrag volgt). Via de uitbreiding Verhuizingen dekt TVM uw aansprakelijkheid als verhuizer bij het transport van een inboedel. 

 • Uitbreiding vervoer van levende dieren 

Het vervoer van levende dieren is risicovol. Deze aanvullende verzekering dekt het overlijden en/of de noodslachting door het oplopen van verwondingen tijdens het vervoer, voor zover dit het gevolg is van brand en/of explosie van het vervoermiddel, dan wel een aanrijding of ongeval.  

 

Een verzekering voor uw aanvullende logistieke dienstverlening? 

Verleent u naast transport ook andere logistieke diensten, zoals opslag en overslag van goederen? Dan wilt u niet opdraaien voor schades of verlies die in uw magazijnen ontstaan.  

Met de aanvullende verzekering Logistieke dienstverlening  is uw aansprakelijkheid goed gedekt in geval van schade aan of verlies van toevertrouwde goederen. Een goede keuze voor commissionair-expediteurs, logistieke dienstverleners en uitbaters van depots. 

Interesse? Informeer ernaar bij uw makelaar.

Al gedacht aan een volledige package?

Voor een transportondernemer zijn verzekeringen geen dagelijkse kost. U heeft wel wat anders aan uw hoofd.

Toch wilt u het wel goed regelen. En daar ontstaan de vragen:

 • Welke verzekeringen zijn belangrijk?
 • Welke verzekeringen zijn verplicht?
 • Welk risico loop ik indien ik een bepaalde verzekering niet neem?
 • Welke verzekeringen horen bij de grootte van mijn bedrijf?
   

Die vragen hebben wij ons ook gesteld én we hebben het voor u uitgezocht.

Het resultaat?

Een handige TVM package met daarin de verzekeringen die u nodig heeft. Keurig gebundeld in een package, afgestemd op het type vervoer en de grootte van uw onderneming. Zo kunt u zorgeloos de baan op!