Goed beveiligd bedrijfsterrein

U wilt uw eigendommen beschermen tegen dieven, inbrekers en vandalen. Uw bedrijfsterrein beveiligen is dan een goede eerste stap. Lees onze tips over het beveiligen van (de vrachtwagens en de lading op) uw bedrijfsparking.  

Contacteer Preventie en Risicobeheer

Tips voor een goed beveiligd bedrijfsterrein

Op een goed beveiligd bedrijfsterrein hebben onbevoegden geen toegang en is er 24/7 toezicht. Hoe u dat op uw vrachtwagenparking regelt, kent vele vormen. Als stelregel geldt: hoe waardevoller uw eigendommen en ladingen, hoe beter uw beveiliging dient te zijn.  

Bekijk onderstaande tips en bepaal op welke onderdelen u de beveiliging van uw bedrijfsterrein kunt verbeteren.  

 

Beveilig uw bedrijfsterrein tegen diefstal, inbraak en vandalisme

 • Zorg voor volledige omheining van uw bedrijfsterrein met afsluitbare poorten. 
 • Controleer regelmatig of het hekwerk helemaal intact is. 
 • Verwijder attributen die het mogelijk maken om over het hek te klimmen. 
 • Kies voor automatische poorten (evt. met kentekenherkenning). 
 • Zorg voor gecertificeerd hang- en sluitwerk (ramen, deuren, hekken). 
 • Zorg voor toegangscontrole op uw bedrijfsterrein. 
 • Kies voor een alarminstallatie met automatische doormelding. 
 • Zorg voor snelle alarmopvolging bij onraad. 
 • Installeer een camerasysteem dat beweging detecteert. 
 • Zet waardevolle goederen in kasten of binnen. 
 • Plaats afvalcontainers binnen of cluster ze op een omheind en afsluitbaar deel van uw buitenterrein. 
 • Breng extra verlichting aan in en om uw bedrijfsgebouw en idealiter op uw parking. 
 • Zorg voor sluitrondes waarbij de laatste medewerker alle ruimtes controleert en ramen, deuren en poorten afsluit. 
 • Zorg voor aanwezigheid van bewaking of personeel buiten de kantooruren. 
 • Wees alert op personen die zonder afspraak op uw bedrijfsterrein verschijnen. 
 • Wees alert op personeel dat (al dan niet vrijwillig) betrokken is bij bendes die het op uw goederen hebben voorzien. 
 • Spreek regelmatig met uw medewerkers over veiligheid (bijvoorbeeld als vast punt bij het werkoverleg). 

 

Bescherm uw eigendommen tegen schade door vuurwerk of brand

 • Parkeer voertuigen vrij van het pand en laaddocks.
 • Zorg na elke 5 geparkeerde voertuigen voor minstens 5 meter vrije tussenruimte om overwaaien bij brand te voorkomen.
 • Zet lege pallets binnen, of op ruime afstand van gebouwen en voertuigen.
 • Doe binnen alle (brand)deuren dicht.
 • Tijdens de jaarwisseling: beveilig brievenbussen tegen het inwerpen van vuurwerk.

 

Beveilig uw bedrijfsterrein in overeenstemming met uw polis

Een belangrijk punt is dat de beveiliging van uw terrein moet overeenstemmen met de afspraken in uw polis. Wanneer uw terrein niet of onvoldoende beveiligd is, kan dat bij schade of diefstal zware financiële gevolgen hebben.

Ga daarom na of de beveiliging van uw bedrijfsterrein of vrachtwagenparking op orde is. Als dat niet het geval is, of wanneer u twijfelt, neem dan contact op met TVM Preventie en Risicobeheer voor advies op maat. 

Contacteer onze dienst Preventie en Risicobeheer