Wettelijke bescherming

Bij TVM Belgium vinden we het belangrijk om onze klanten transparant te informeren over onze werkwijze en producten. Zo bieden we per verzekering een productinformatiefiche en de algemene voorwaarden aan en zorgen we ervoor dat onze makelaars goed geïnformeerd zijn. Op die manier kunt u een keuze maken die past bij uw situatie.

1. Talen waarin TVM Belgium met u communiceert

Wij kunnen met u in het Nederlands of het Frans communiceren, al naargelang uw voorkeur.
Al onze verzekeringscontracten en andere documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

 

2. Methoden van communicatie

Als klant kunt u schriftelijk, telefonisch, via e-mail of via sociale media met ons communiceren. U kunt alle contactgegevens op onze contactpagina terugvinden.

Uw makelaar is uw eerste aanspreekpunt. U dient uw makelaar te raadplegen voor:

 • het afsluiten van een nieuwe verzekering
 • advies over verzekeringen
 • vragen over verzekeringen die u bij ons heeft afgesloten
   

3. Vergunningen en toezichthouders

TVM verzekeringen N.V. is vergund door De Nederlandsche Bank. Contactgegevens en vergunningen van TVM verzekeringen N.V. vindt u op onze contactpagina.

TVM Belgium is een bijkantoor van TVM verzekeringen N.V. en als bijkantoor vergund door de Nationale Bank van België onder het nummer 2796.

De  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ziet erop toe op dat wij de gedragsregels naleven van de financiële instellingen die in België producten aanbieden. Deze gedragsregels houden in dat wij onze klanten loyaal, billijk en professioneel behandelen. 
 

4. Procedure bij klachten

Heeft u een opmerking of klacht over onze service? Laat het ons weten zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Neem contact op via uw makelaar of via onze dienst Customer Protection. Samen zoeken we naar een correcte oplossing. Daarnaast is een klacht voor ons altijd een aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Meld een klacht

Of stuur uw klacht naar:

TVM Belgium
T.a.v. de dienst Customer Protection
Berchemstadionstraat 78
BE-2600 Berchem

Bent u niet tevreden over de manier waarop we uw klacht behandelen? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechter. De volledige klachtenprocedure vindt u terug in alle algemene voorwaarden.


Heeft u een tip voor TVM?

Heeft u een goed idee of een tip waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Laat het ons weten via customerprotection@tvm.be. Ook complimenten zijn welkom op dit e-mailadres!
 

5. Belangenconflictenbeleid

TVM Belgium heeft een beleid uitgewerkt rond belangenconflicten ter bescherming van de belangen van de klant. Raadpleeg ons belangenconflictbeleid.
 

6. Privacybeleid

Als verzekeraar verwerken wij persoonsgegevens. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe TVM omgaat met uw privacy en persoonsgegevens.
 

7. Doelgroepen van onze verzekeringsproducten

Bekijk info over de doelgroepen van onze verzekeringsproducten. Wij toetsen regelmatig of onze producten nog steeds voldoen aan de noden van onze doelgroepen.
 

8. Segmentatiecriteria BA Auto en Rechtsbijstand

Dit zijn de segmentatiecriteria die wij hanteren voor de verzekeringen Burgerlijke aansprakelijkheid auto en Rechtsbijstand die wij aanbieden aan consumenten.
 

9. Sanctiewetgeving

TVM moet voldoen aan de sanctiewetgeving. Daarom voeren wij controles uit als u bij ons een verzekering wilt afsluiten of wanneer wij een schade-uitkering moeten doen. Lees meer over de sanctiewetgeving.
 

10. TVM brokerage

TVM brokerage is de captive broker van TVM Belgium en voorziet TVM klanten van dekkingen in de package polis. TVM brokerage N.V. is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en een 100% dochtermaatschappij van de Nederlandse Coöperatie TVM U.A. Lees wat TVM brokerage voor u kan betekenen.
 

11. Klokkenluidersregeling

TVM heeft een meldpunt opgezet voor klokkenluiders in lijn met de wet van 28.11.2022 over de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht. Deze regeling geldt niet enkel voor TVM medewerkers, maar ook voor personen die werken onder toezicht van aannemers, onderaannemers en leveranciers van TVM.

Klokkenluiders kunnen ons op de hoogte brengen van inbreuken op volgende wetgevingen:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en -conformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • milieubescherming
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, -gezondheid en -welzijn,
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding
 • de regels over de werking van de Europese interne markt (mededinging en Staatssteun)
   

Meldingen over deze inbreuken worden discreet behandeld. Houd er rekening mee dat u als klokkenluider alleen de bescherming van de wet geniet als u op het moment van de melding voldoende reden had om aan te nemen dat uw melding terecht was. Ons meldpunt is: klokkenluidersmeldpunt@tvm.nl.