Sanctiewetgeving

TVM moet voldoen aan de sanctiewetgeving. Daarom voeren wij controles uit als u bij ons een verzekering wilt afsluiten en voorafgaand aan elke betaling die wij uitvoeren. Wij controleren of u en uw bedrijf voorkomen op een sanctielijst. Als dat zo is, verplicht de Sanctiewet ons om uw aanvraag af te wijzen.  

Over sanctiewetgeving

Sanctiewetgeving verbiedt het zaken doen met personen en bedrijven die op sanctielijsten staan of uit landen komen waarvoor handelsembargo’s gelden, zoals Rusland, Iran en Syrië. TVM Belgium is verplicht deze regelgeving op te volgen. Daarom moeten wij controleren of de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van uw bedrijf op de sanctielijst staat voordat wij een verzekering voor u mogen afsluiten. 

Sancties zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van landen, de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder meer het internationaal recht of mensenrechten. België is, als lidstaat van zowel de VN als de EU, verplicht de verschillende sanctieregimes correct uit te voeren. Het strenge klantacceptatiebeleid dat voortvloeit uit de sanctiewetgeving, voorkomt dat bedrijven – bewust of onbewust – terrorisme of schendingen van mensenrechten faciliteren.  

Actuele Europese sancties

 

Wat u ervan merkt

Controle

Om zeker te stellen dat TVM voldoet aan de sanctiewetgeving, moeten wij controles uitvoeren. Daarom controleren wij of onze verzekeringsnemers, verzekerden en tegenpartijen voorkomen op één van de (internationale) lijsten met gesanctioneerde personen en entiteiten.  

Hiervoor vragen wij u aan te geven wie in uw organisatie de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is. Dat is diegene die uiteindelijk de eigenaar en/of begunstigde van de entiteit is. Dit doet u via het UBO-formulier.

 

Geen verzekering

In bepaalde gevallen kunt u op basis van de sanctiewetgeving geen verzekering bij ons afsluiten of mogen wij niet uitkeren: 

  • als het gaat om goederen waarvoor geografische handelsbeperkingen gelden; 

  • als u of uw entiteit op een sanctielijst staat; 

  • als het gaat om een schade-uitkering aan of ten behoeve van een gesanctioneerde partij. 

 

Wat u verder moet weten

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens leest u in ons Privacy Statement.