Veilig onderweg met de vrachtwagen

U wilt dat de vrachtwagenchauffeur en zijn lading veilig aankomen op de plek van bestemming. Dat vraagt om een goede ritvoorbereiding maar ook om aandacht voor veilig rijgedrag. Lees onze tips over defensief rijden, goed zicht, verantwoord gsm-gebruik en voertuigtechnologie.

Contacteer Preventie en Risicobeheer

Ongevallen vermijden: bewustwording, kennis en voertuigtechnologie

Ongevallen kunnen ontstaan door technische mankementen zoals een klapband. Maar 90% van de ongevallen gebeurt door menselijk falen. Denk aan snelheid, kijkgedrag, afleiding, vermoeidheid, verkeerde ladingzekering, etc. 

Wanneer menselijke fouten de oorzaak zijn, is gedragsverandering de oplossing. Voor gedragsverandering is bewustwording en kennis noodzakelijk. Bewustwording over de risico’s bij bepaalde situaties en kennis over veilig weggebruik, de verkeersregels en rijden in lastige weersomstandigheden.  

Ook vaardigheden spelen een rol. Denk aan spiegels correct kunnen afstellen, nauwkeurig kunnen manoeuvreren en kunnen omgaan met voertuigtechnologie zoals achteruitrijcamera’s, achteruitrijdetectie, dodehoekcamera’s, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), etc. 

Al deze ingrediënten dragen bij aan defensief rijgedrag: een rijstijl gericht op het voorkomen van ongevallen door mogelijke gevaren te voorzien.  

Uw vrachtwagenchauffeurs opleiden in veilig weggedrag

TVM solutions voorziet diverse opleidingen voor vrachtwagenchauffeurs. Tijdens deze opleidingen krijgen uw chauffeurs kennis aangereikt en oefenen zij hun vaardigheden. Het is een investering in veiligheid die u direct terugverdient: minder schades, meer werkplezier en een grotere betrokkenheid.  

Belangrijk om meegeven is dat ongevallen vermijden een combinatie is van bewustwording creëren bij de chauffeurs én het gebruik van specifieke voertuigtechnologie zoals achteruitrijcamera's, achteruitrijdetectie, dodehoekcamera's, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), etc. 

 

Tips en systemen waarmee u de veiligheid kunt vergroten

Veilig rijden vraagt de volledige aandacht van de vrachtwagenchauffeur. En dat in een wereld waar afleiding meer dan ooit aanwezig is, uiteraard met een hoofdrol voor de gsm. Bekijk onze tips over goed zicht, veilig gsm-gebruik en de samenwerking tussen de vrachtwagenchauffeur en de afdeling planning.

Zicht: houd een scherpe blik op uw omgeving

Goed zicht is belangrijk en helpt ongevallen voorkomen:

 • hang geen vlaggetjes of andere voorwerpen in uw gezichtsveld
 • maak de voorruit regelmatig schoon
 • in de winter: verwijder sneeuw en ijs van de ruit en spiegels
 • ga pas rijden als er geen condens meer op de ruit zit
 • zorg voor perfect afgestelde spiegels
 • laat regelmatig uw ogen controleren
 • overweeg een nachtbril aan te schaffen wanneer u last heeft van schitteringen op het wegdek, koplampen van tegenliggers en straatverlichting
 • kijk ver vooruit en anticipeer op verkeersdrukte, gedrag van medeweggebruikers en weersomstandigheden
 • focus op het verkeer en leg uw gsm uit het zicht
   

Behoefte aan scholing in spiegelafstelling? Met onze opleiding Spiegels afstellen leren beroepschauffeurs hoe zij de spiegels van hun vrachtwagen optimaal veilig kunnen instellen.

 

Hou het veilig, leg de gsm (ver) weg

Waar we ook zijn, met een telefoon is iedereen altijd dichtbij. Maar telefoongebruik achter het stuur leidt per definitie tot een gevaarlijke situatie. Een situatie waarin er geen aandacht is voor het verkeer en de reactietijd sterk toeneemt, met alle gevolgen van dien.

Elke seconde dat de ogen op een telefoonscherm rusten in plaats van op de weg, neemt een vrachtwagenchauffeur een enorm risico. De vuistregel is dan ook om geen gsm te gebruiken achter het stuur. Zet de telefoon op stil, kies een veilig #APPMOMENT tijdens een pauze en leg de mobiele telefoon tijdens het rijden (ver) weg.


Maak afspraken en creëer bewustwording

Maak binnen uw transportbedrijf afspraken over het gebruik van mobiele telefoons. Mogen vrachtwagenchauffeurs handsfree bellen, of niet? Moeten de telefoons op ‘niet storen’ staan tijdens het rijden? Wat spreekt u af over bereikbaarheid tijdens de rit en bereikbaarheid in geval van nood?

Het streven is om telefoongebruik achter het stuur terug te dringen naar nul. De risico- en preventiespecialisten van TVM kunnen u ondersteunen op dit thema. Dat begint met het creëren van bewustwording bij vrachtwagenchauffeurs over de risico’s en de mogelijke gevolgen. Met praktische en preventieve oplossingen zorgen we samen voor meer veiligheid op de weg. Zo voorkomen we ernstige ongelukken en dringen we schades terug.

 

Ongestoord onderweg – praktische tips

U wilt dat uw vrachtwagenchauffeurs veilig rijden. Met de volle aandacht voor het verkeer en zonder afleiding van hun mobiele telefoon. Dat geeft de grootste kans dat iedereen ’s avonds weer veilig thuis komt, met als mooie bijvangst dat er minder schades aan het wagenpark zijn.

Met deze 10 tips creëert u de juiste randvoorwaarden

Samenwerking tussen chauffeur en planner

Een goede communicatie en samenwerking tussen chauffeur en planner helpt ongevallen voorkomen. Daarvoor is het nodig dat zij elkaar begrijpen (taal) en op de hoogte zijn van interne regels en procedures. Met duidelijke werkinstructies groeit de productiviteit, neemt stress af en zijn er minder schades.  

Organiseer eens een meeloopdag 

Een effectieve manier om de samenwerking te versterken, is het organiseren van een meeloopdag. Een dag waarop de planner meerijdt met de vrachtwagenchauffeur. Dat geeft de planner inzicht in de verschillende taken en uitdagingen die op de chauffeur afkomen en zorgt voor meer wederzijds begrip en waardering.