Privacy statement

Hieronder vindt u het privacy statement van TVM Belgium.
 

TVM Belgium is een bijkantoor van TVM verzekeringen N.V. en is toegelaten onder NBB-nummer 2796.

De Coöperatie TVM U.A. handelend onder de naam TVM, verwerkt persoonsgegevens. Daar waar mogelijk is, wordt informatie uitgewisseld tussen de verschillende dochters en de moedermaatschappij.

TVM Belgium respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. Alle acties gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor welke doelen worden persoonsgegevens verwerkt?

 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten en het aangaan van overeenkomsten
 • het afwikkelen van (letsel)schades
 • het uitvoering geven aan het Reglement Ridders van de Weg
 • het uitvoering geven aan de overeenkomst
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • fraudepreventie
 • statistische analyses
 • u kunnen informeren over producten en diensten
 • registratie onregelmatigheden op bedrijfsterrein/bedrijfsbeveiliging
 • registratie van ziek- en herstelmeldingen
 • het registreren van cursisten
 • registeren van gegevens ten behoeve van het aanvragen van subsidie
 • assurantiebemiddeling inclusief schadeafwikkeling
 • Volmachtadministratie
 • het verlenen van rechtsbijstand
 • het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van financiële instellingen.
 • het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het concern zelf.
 • het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het concern zelf.
 • het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van overtredingen van (wettelijke) voorschriften gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het concern zelf.
 • het gebruik van en de deelname aan waarschuwingsystemen.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zijn verplicht u schriftelijk een overzicht van uw gegevens te bezorgen. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u een verzoek doen tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan op basis van de wet op de gegevensbescherming. Er worden geen persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.
Ook ‘TVMnet’ kunt u via een met een wachtwoord beveiligde internetverbinding op een veilige manier benaderen.
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden. Het gaat hier onder andere om uw IP-adres, de website van waar u ons bezoekt en de datum en tijdsduur van uw bezoek. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.
TVM kan gebruik maken van http-cookies. Raadpleeg hier onze cookie policy.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Als u vragen heeft over het privacy statement of met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich richten tot de compliance officer van de TVM groep.
Postbus 130
7900 AC Hoogeveen
compliance@tvm.nl

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.