Planner van de toekomst

Geen goed draaiend transportbedrijf zonder doorwinterde transportplanners. Hun job verandert razendsnel, gedreven door de groeiende mogelijkheden van technologie en het veranderende gedrag van klant en consument. TVM beantwoordde de meest prangende vragen over transportplanning in een greenpaper, gerealiseerd in samenwerking met het Nederlandse onderzoeksbureau Panteia.

De transportplanner, spin in een steeds complexer web

Voor een transportplanner in de transport- en logistieke sector is het iedere dag weer een uitdaging om chauffeurs, vrachtwagens en eventuele charters op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten. Hij maakt daarvoor een transportplanning, geeft uitleg aan de chauffeurs en volgt en verwerkt de administratie die bij het transport komt kijken. 

In België zijn er naar schatting zo’n 10.000 transportplanners. Door de krappe arbeidsmarkt zijn er daarnaast nog heel wat openstaande vacatures, tot wel 2.000. De veranderingen die de job doormaakt zorgen daarbij zowel voor bedreigingen als opportuniteiten.

De gevolgen van digitalisering voor de planner

Een eerste evolutie zijn de mogelijkheden tot automatisering, digitalisering en robotisering. Die zorgen ervoor dat steeds meer van de taken van een transportplanner worden overgenomen door systemen, software en robots. Het gaat hierbij voornamelijk over de planwerkzaamheden en administratieve taken. Het zorgt ervoor dat de transportplanner zich steeds meer zal focussen op het oplossen van problemen en omgaan met uitzonderingen en klanten steeds optimaler bedienen.    

De impact van data en andere nieuwe evoluties

5 belangrijke evoluties zullen een grote impact hebben op het werk van transportplanners in de toekomst.  

1. Verdere professionalisering

Ten eerste zullen data voor een verdere professionalisering van de sector zorgen. De transport- en logistieke sector loopt op vlak van het gebruik van data voorop, dankzij de boordcomputer. Zo weten bedrijven exact waar een voertuig zich bevindt, welke route is afgelegd en welke activiteiten zijn uitgevoerd. Ook in het warehouse wordt veel geregistreerd. Bedrijven beseffen in toenemende mate dat ze een goudmijn in handen hebben. Transportplanners spelen een belangrijke rol bij concrete toepassingen als efficiëntieverbetering en forecasting. 

2. Circulaire economie 

Ten tweede zal de circulaire economie ervoor zorgen dat op termijn enkel nog emissieloze voertuigen kunnen ingezet worden. Dat heeft een impact op de actieradius van de voertuigen en dus de plannen. Ook de beperkingen die in stedelijke gebieden worden opgelegd spelen hierbij een rol. 

3. Leveringsproblemen

Ten derde zorgen leveringsproblemen ervoor dat het moeilijker wordt de volledige transportketen vlot te laten verlopen. Ook hier is de transportplanner de spin in het web.

4. Cybersecurity 

Ten vierde speelt cybersecurity. Hoe meer data online worden opgeslagen en systemen online opereren, hoe kwetsbaarder bedrijven zijn voor cyberaanvallen. ICT-kennis zal bij transportbedrijven dan ook belangrijker worden. 

5. Complexiteit van het vak

Tot slot zal de complexiteit van het vak in z’n algemeenheid toenemen. De zoektocht naar efficiëntie zal zorgen voor creatieve oplossingen, die vlot op elkaar ingespeeld moeten zijn. 

De transportplanner van de toekomst

Het werk van een transportplanner was 10 jaar geleden radicaal anders dan het vandaag is. Ook in de komende jaren zal deze evolutie zich doorzetten, als gevolg van bovenstaande evoluties. 

Transportplanners zullen steeds vaker een hoger opleidingsniveau hebben om vlot te kunnen omgaan met de nieuwe tools en voldoende oplossingsgericht te kunnen denken. Daarnaast zullen ze steeds meer multidisciplinair moeten werken en komt er steeds vaker een ploegsysteem met een ochtend- en een dagploeg. Tot slot zal de transportplanner van de toekomst op een andere manier moeten communiceren, waarbij overtuigingskracht belangrijker is. Het zal ervoor zorgen dat binnen tien jaar de planner een grondig ander profiel heeft dan nu.  

Over de greenpapers van TVM

TVM ziet zich als een partner voor transportbedrijven. Daarom volgen we de ontwikkelingen in de sector van transport en logistiek op de voet en bundelen onze inzichten over een heet hangijzer geregeld in een greenpaper. Zo staan we transportondernemers bij in de evolutie van het vak.