Arbeidsongevallen­verzekering

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw werknemers. Uw medewerkers zijn dan altijd verzekerd voor ongevallen tijdens de beroepsactiviteiten én het woon-werkverkeer. Hieronder leest u hoe u de verplichte arbeidsongevallenverzekering eenvoudig kunt toevoegen aan uw TVM verzekeringen.

TVM verzekert arbeidsongevallen samen met onze partners

TVM is een transportverzekeraar, transport is onze specialiteit. Wanneer onze klanten andere verzekeringen nodig hebben, zoeken we de samenwerking op. Dat geldt bijvoorbeeld voor arbeidsongevallenverzekeringen en het dekken van andere risico’s in de beroepssfeer. Dat zijn zeer specifieke verzekeringen die wij toevertrouwen aan een specialist.

Daarom werken wij samen met Allianz en AXA voor het verzekeren van arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk. Zij zijn gespecialiseerde arbeidsongevallenverzekeraars. Via deze samenwerking kunnen wij u de beste producten en een optimale service aanbieden.

Uiteraard kunt u deze verzekering ook zelf afsluiten bij Allianz en AXA. Maar er zijn verschillende voordelen wanneer u het via ons regelt. U behoudt immers één vast aanspreekpunt en al uw verzekeringen zijn bij TVM gebundeld in één package. Gewoon via uw vertrouwde makelaar, overzichtelijk en snel.

 

Wat houdt de arbeidsongevallenverzekering in?

Goed verzekerd zijn, geeft rust. Wanneer u de verplichte arbeidsongevallenverzekering via TVM afsluit, dan is dit wat u kunt verwachten:

 • U bent goed verzekerd en wettelijk in orde.
 • Heeft er een arbeidsongeval plaatsgevonden? Dan kunt u dat eenvoudig digitaal melden.
 • Uw medewerker krijgt de medische kosten terugbetaald die voortvloeien uit het arbeidsongeval.
 • Bij arbeidsongeschiktheid krijgt uw medewerker een bedrag uitgekeerd. Ook als dat arbeidsongeval in het buitenland plaatsvindt.
 • In geval van overlijden gaat deze schadevergoeding naar zijn of haar partner (indien zij gehuwd of wettelijk samenwonend zijn).
 • De Arbeidsongevallenverzekering wordt steeds aangeboden in een totaalpakket. 

 

Arbeidsongevallen aanvullend verzekeren

De standaard arbeidsongevallenverzekering biedt een goede dekking. Wilt u uw medewerkers extra veiligheid bieden? Dan kunt u de dekking van de standaard arbeidsongevallenverzekering aanvullen met twee aanvullende verzekeringen: Excedent Wet en Gewaarborgd Loon.

Aanvullende arbeidsongevallenverzekering Excedent Wet

Ligt het basisloon van uw werknemer hoger dan het wettelijk plafond? Dan geeft een aanvullende verzekering Excedent Wet extra zekerheid. De verzekering Excedent Wet zorgt er namelijk voor dat de werknemer na een arbeidsongeval ook boven dit maximum vergoed wordt. 

Deze verzekering dekt zowel tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, als overlijden. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering Excedent Wet gebeurt vlot en correct, net als bij de verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Aanvullende arbeidsongevallenverzekering Gewaarborgd Loon

Deze aanvullende arbeidsongevallenverzekering is bedoeld voor werkgevers. Want met een aanvullende verzekering Gewaarborgd Loon heeft een werkgever geen rechtstreekse loonkosten meer na een arbeidsongeval. Werkgevers ontvangen gegarandeerd:

 • Een terugbetaling van 100% van het basisloon.
 • Het eventuele loongedeelte boven het wettelijk maximum.
 • De patronale sociale lasten.


En dit voor de eerste 30 dagen na een arbeidsongeval.

 

Uzelf verzekeren als zelfstandig ondernemer

Als zelfstandige bent u verplicht uw personeel te verzekeren. Maar vergeet ook zeker niet uw eigen arbeidsongeschiktheid te verzekeren via een Patroonsverzekering. 

Alle info over de Patroonsverzekering
 

Al gedacht aan een volledige package?

Voor een transportondernemer zijn verzekeringen geen dagelijkse kost. U heeft wel wat anders aan uw hoofd.

Toch wilt u het wel goed regelen. En daar ontstaan de vragen:

 • Welke verzekeringen zijn belangrijk?
 • Welke verzekeringen zijn verplicht?
 • Welk risico loop ik indien ik een bepaalde verzekering niet neem?
 • Welke verzekeringen horen bij de grootte van mijn bedrijf?
   

Die vragen hebben wij ons ook gesteld én we hebben het voor u uitgezocht.

Het resultaat?

Een handige TVM package met daarin de verzekeringen die u nodig heeft. Keurig gebundeld in een package, afgestemd op het type vervoer en de grootte van uw onderneming. Zo kunt u zorgeloos de baan op!