Logistieke dienstverlening

Loopt u als logistieke dienstverlener schade op aan goederen die aan u zijn toevertrouwd? Dan denkt u best verder dan de klassieke CMR-verzekering. Kiest u voor de TVM verzekering Logistieke dienstverlening, dan bent u goed verzekerd voor schade aan toevertrouwde goederen.

Goederen opslag en overslag

De activiteiten van Belgische transportbedrijven worden steeds complexer. Vaak gaat het gepaard met warehousing, opslag of overslag van ladingen. Het risico op schade aan of verlies van toevertrouwde goederen wordt daarmee ook steeds groter. 

Uiteraard wilt u als logistiek dienstverlener dan niet opdraaien voor de kosten van schade of verlies. Voor transporteurs of logistieke dienstverleners die werken met toevertrouwde goederen is de TVM verzekering Logistieke dienstverlening een goede oplossing. Deze verzekering is speciaal voor bedrijven met douaneactiviteiten, expeditieactiviteiten, havenverwante activiteiten, warehouses, entrepots, ...  

 

Wat houdt de verzekering logistieke dienstverlening in?

Met de TVM verzekering Logistieke dienstverlening kunt u met een gerust hart goederen van derden opslaan of overslaan. Dit is wat u als expediteur, logistiek dienstverlener of uitbater depot kunt verwachten: 

 • Een wereldwijde dekking. 

 • Uw aansprakelijkheid is gedekt in geval van schade aan of verlies van toevertrouwde goederen. 

 • Wanneer vervoerde goederen onopzettelijk op een verkeerd adres worden afgeleverd, krijgt u de kosten vergoed die u moet maken om de goederen alsnog op de juiste bestemming af te leveren. 

 • Opruimings- en vernietigingskosten zijn gedekt. 

 • Noodzakelijke kosten voor redding en behoud van goederen zijn gedekt.  

 

Aanvullende verzekeringen

Indien u wenst, kunt u de Verzekering logistieke dienstverlening uitbreiden met volgende dekkingen: 

 • Errors & omissions

Ook bij het organiseren van transporten kan wel eens iets fout lopen waardoor schade of verlies ontstaat. Met de aanvullende verzekering Errors & omissions bent u ingedekt voor administratieve fouten in uw transportplanning. Naast de vergoeding voor schade of verlies zijn ook de fiscale of administratieve geldboeten als gevolg van administratieve vergissingen, nalatigheden of vergetelheden gewaarborgd.  

 • Inventaris- of stockverschillen

U kunt zich ook verzekeren voor de aansprakelijkheid bij verlies van goederen als gevolg van een verschil in jaarvolume tussen de opdrachtgever en de verzekerde.  

 • Alle risico’s

Sommige opdrachtgevers eisen dat de vergoedingen bij schade of verlies niet beperkt worden. In dat geval biedt de aanvullende verzekering Alle risico’s uitkomst. Daarmee verzekert u aansprakelijkheid voor schade aan en/of verlies van de goederen in ‘alle risico’s’. Dat betekent dat TVM alle materiële schade en/of verliezen zal vergoeden, ongeacht de oorzaak hiervan (met uitzondering van brand, blikseminslag of een explosie).

Interesse? Vraag ernaar bij uw makelaar.

Al gedacht aan een volledige package?

Voor een transportondernemer zijn verzekeringen geen dagelijkse kost. U heeft wel wat anders aan uw hoofd.

Toch wilt u het wel goed regelen. En daar ontstaan de vragen:

 • Welke verzekeringen zijn belangrijk?
 • Welke verzekeringen zijn verplicht?
 • Welk risico loop ik indien ik een bepaalde verzekering niet neem?
 • Welke verzekeringen horen bij de grootte van mijn bedrijf?
   

Die vragen hebben wij ons ook gesteld én we hebben het voor u uitgezocht.

Het resultaat?

Een handige TVM package met daarin de verzekeringen die u nodig heeft. Keurig gebundeld in een package, afgestemd op het type vervoer en de grootte van uw onderneming. Zo kunt u zorgeloos de baan op!