Sanctiewetgeving

Als u bij ons een verzekering wilt afsluiten, controleren wij of de UBO’s van uw bedrijf op de sanctielijst staat.

Over sanctiewetgeving

Sancties zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van landen maar ook van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder meer het internationaal recht of mensenrechten. Niemand wil immers dat zijn verzekeraar door een slordig klantacceptatiebeleid terrorisme of schendingen van mensenrechten faciliteert. Sanctiewetgeving verbiedt zaken te doen met personen en bedrijven die op sanctielijsten staan of uit landen komen die gesanctioneerd zijn, zoals Iran en Syrië.  België is, als lidstaat van zowel de VN als de EU, verplicht de verschillende sanctieregimes correct uit te voeren (KB van 21/07/2016).

Actuele Europese sancties

Wat u ervan merkt

Controle

Om zeker te stellen dat TVM voldoet aan de sanctiewetgeving, moeten wij controleren of onze verzekeringsnemers, verzekerden en tegenpartijen voorkomen op een van de (internationale) lijsten met gesanctioneerde personen en entiteiten. Hiervoor vragen wij u aan te geven wie in uw organisatie de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is. Dat is diegene die uiteindelijk de eigenaar en/of begunstigde van de entiteit is. Dit doet u via het UBO-formulier.

Geen verzekering

In bepaalde gevallen kunt u op basis van de sanctiewetgeving geen verzekering bij ons afsluiten of mogen wij niet uitkeren:

  • Als het gaat om goederen waarvan wij het transport niet mogen faciliteren;
  • Als u of uw entiteit op de sanctielijst staat;
  • Als het gaat om een schade-uitkering aan of ten behoeve van een gesanctioneerde partij.

Wat u verder moet weten

  • U mag als transportondernemer niet zomaar naar elk land goederen vervoeren. Zo mag u geen zaken doen met landen met een dictatoriaal regime en mag u geen militaire goederen uitvoeren naar landen waar oorlog is. De douane controleert dit en houdt zo nodig de uitvoer tegen
  • Let erop dat invoer, uitvoer of doorvoer van ‘strategische goederen’ onderworpen is aan een vergunning. Deze bevoegdheid komt in België toe aan de gewesten, meer info vindt u hier terug.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens leest u in ons Privacy Statement

 

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.