Geen schade-aangifteformulier aan boord?

Indien u niet beschikt over een Europees schadeformulier, stelt u zelf in tweevoud een gemeenschappelijk formulier op met daarop volgende gegevens:

 • Uw naam, de naam van de onderneming en het adres van de onderneming
 • Uw nummerplaat
 • Naam en adres van de tegenpartij, eventueel naam en adres van zijn onderneming
 • De nummerplaat van de tegenpartij
 • De verzekeraar van de tegenpartij
 • Locatie en datum van het ongeval
 • Het PV-nummer (bij tussenkomst van de politie)
 • Een visuele schets van de situatie
 • Wie is gewond en wat is de aard van het letsel?
   

Onderteken dit formulier met alle partijen en wijzig niets meer aan de voorzijde van het document. Stuur dit formulier, inclusief ingevulde achterzijde, zo snel mogelijk naar uw makelaar. Hij of zij neemt vervolgens contact op met TVM Belgium en stuurt de aangifte naar newclaim@tvm.be.