TVM brokerage

Als bemiddelaar geeft TVM brokerage u verzekeringsadvies.

TVM brokerage N.V. biedt verzekeringbemiddelingsdiensten aan, die bestaan in het verstrekken van advies over verzekeringsovereenkomsten, het voorstellen of aanbieden van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het assisteren bij het beheer van verzekeringsovereenkomsten, die betrekking hebben op risico’s die u niet bij TVM Belgium zelf kan onderschrijven.

Wettelijke bescherming

Vanaf 30 april 2014 zijn de “MiFID -gedragsregels” van kracht, zoals deze vastgelegd zijn in de desbetreffende wetgeving en FSMA-circulaire.
Deze teksten kunnen geraadpleegd worden op de website van de FSMA.

1. Vergunning

Wij zijn ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als verzekeringsmakelaar dat wordt bijgehouden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA), te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 onder het nummer 2963.
Onze inschrijvingsgegevens treft u hier aan.

Onze inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen treft u hier aan.

2. Talen waarin TVM brokerage met u communiceert

Wij kunnen met u in het Nederlands of het Frans communiceren, al naargelang uw voorkeur.

3. Methoden van communicatie

Als klant kunt u schriftelijk, telefonisch, via fax of via e-mail met ons communiceren.

TVM brokerage N.V.
Berchemstadionstraat 78
BE-2600 Berchem
Tel +32 (0)3 213 92 10
brokerage@tvm.be

4. Algemene voorwaarden

Klik op de naam van een maatschappij om naar de website te gaan waar de algemene voorwaarden van de contracten, die door ons aangeboden worden, kunnen geraadpleegd  en gedownload worden.

Axa

Aig

Allianz

Allianz Assistance

Arag

Baloise

BDM

D.A.S. Rechtsbijstand

DKV

Euromex

IBIS

Inter Partner Assistance

Assudis

Vivium

5.  Belangenconflictenbeleid

TVM brokerage heeft een belangenconflictenbeleid uitgewerkt  ter bescherming van de belangen van de klant, dat u hier kan raadplegen.

6. Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een basisvergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u ons als klant betaalt. Daarnaast kunnen wij andere vergoedingen ontvangen, die het verlenen van de verzekeringsbemiddelingsdienst mogelijk maken. Wij ontvangen enkel vergoedingen die niet strijdig zijn met het principe dat wij ons op loyale, billijke en professionele wijze moeten inzetten voor de belangen van onze klanten.
Op uw verzoek verstekken wij u bijzonderheden over de vergoedingen die op uw contract van toepassing zijn.

7. Klachten

Wij doen ons best om u een optimale service te bieden. Heeft u toch een klacht of opmerking, neem dan contact op met onze dienst customer protection, Berchemstadionstraat 78, BE-2600 Berchem.
Stuur een mail

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.