Let op bij digitale vrachtuitwisseling

TVM heeft richtlijnen opgesteld voor het verstrekken van opdrachten via digitale vrachtbeurzen.

maandag 13 augustus 2018

Er wordt in Europa nog altijd gefraudeerd met of via digitale vrachtbeurzen, ondanks alle waarschuwingen aan vervoerders en andere preventieve maatregelen. Zo werden er een tijd geleden nog een lading sportkleding ter waarde van ruim 600.000 euro en een volle vracht nikkel gestolen.

TVM verzekeringen waarschuwt vervoerders nogmaals om vooraf zorgvuldig te controleren of actieve partijen op een digitale vrachtbeurs daadwerkelijk bestaan en bewezen betrouwbaar zijn. TVM heeft richtlijnen opgesteld voor het verstrekken van opdrachten via digitale platforms.

In de algemene voorwaarden heeft TVM opgenomen dat diefstal is verzekerd, in beginsel ook bij uitbesteding via digitale vrachtuitwisseling.  Uitgezonderd voor de goederen die behoren tot categorie 3 van de risico-indeling (zoals elektronica, cosmetica en tabak), is er geen dekking bij uitbesteed vervoer via een digitale vrachtbeurs. Behalve indien kan aangetoond worden dat de vereiste maatregelen werden genomen met betrekking tot de oordeelkundige keuze van de partij aan wie werd uitbesteed via digitale vrachtbeurs.

In de visie van TVM is een digitaal vrachtuitwisselingsplatform ongeschikt voor het vervoer van dergelijke goederen. Bart Van Acker, verantwoordelijke transport en logistiek, adviseert dan ook nadrukkelijk om de onderstaande richtlijnen te volgen wanneer een vervoerder transporten uitbesteedt via digitale vrachtbeurs.

Richtlijnen voor opdrachten via digitale vrachtbeurzen:

Weet welke goederen U moet vervoeren. Goederen van de categorie 3 via een digitale vrachtbeurs aanbieden raden wij af. De consequenties bij diefstal kunnen enorm zijn en wegen niet op tegen de marges die u op een dergelijk transport verdient.

Check actief de naam van de vervoerder, bijvoorbeeld via een zoekmachine als google. Check de website van de vervoerder op het platform en controleer de adresgegevens. 

Heeft de vervoerder geen eigen website, dan is dat een reden om extra alert te zijn en betreft het mogelijk een commissionair-vervoerder of expediteur zonder eigen voertuigen. In de meeste gevallen van diefstal/verduistering is er sprake van een commissionair-vervoerder/expediteur die opdrachten van het platform binnenhaalt en doorzet naar – vaak nietsvermoedende - vervoerders.

Vraag altijd om registratiegegevens (bijvb. het KBO-nummer of ander bewijs van inschrijving in het lokaal handelsregister) alsmede om een kopie van de vervoersvergunning.

Maak gebruik van de beveiligingen die geboden worden (vb. Safe Marketplace).

Wees daarom extra alert op partijen die opdrachten vinden op het platform maar rechtstreeks, en buiten de geëigende paden om, contact zoeken.

Neem altijd een expliciet verbod op om de lading verder ‘uit te besteden’.

Vraag om een vast telefoonnummer en check dit nummer actief door het te bellen.

Pas op met (gratis) e-mailadressen (yahoo, live, gmail, hotmail, etc) die niet matchen met het domein van de website. Bestaat er een website, dan is het opmerkelijk als men geen gebruik maakt van een mailadres dat bij die website hoort.

Check de verzekeringsdekking van de door u ingeschakelde vervoerder. Dit is een verplichting vanuit de polis. In geval van schade zal TVM schriftelijke bewijsstukken van deze controle opvragen.

Vraag een kopie op van de CMR-aansprakelijkheidsdekking van de door u ingeschakelde vervoerder en ga niet akkoord met een polis van de door haar ingeschakelde vervoerder. Controleer of de naam- en adresgegevens op de polis overeenkomen met die van de vervoerder (en niet van de door de charter ingeschakelde ondervervoerder).

Check of er sprake is van (voldoende) dekking voor waarvoor de vervoerder wordt ingezet (CMR/cabotage/geconditioneerd vervoer etc.). Vooral bij Oost-Europese polissen kan de dekking in geval van diefstal uitgesloten, dan wel beperkt zijn. Accepteer dit niet zomaar.

Check de verzekeringstermijn van de polis en controleer of de premie is voldaan.

Check of het opgegeven kenteken genoemd wordt op de polis.

Kijk of er wellicht met het polisblad gerommeld is (copy/paste, ander lettertype, scheef, typefouten, onvolledige gegevens). 

Controleer de informatie en trek het eventueel na met een telefoontje naar de verzekeraar of Timocom/Teleroute.

Eis eventueel van de vervoerder dat de verzekeraar een dekkingsbevestiging afgeeft. 

Disclaimer:

Deze informatie is bedoeld als preventief handvat voor een ieder die transport uitbesteedt via (digitale) vrachtuitwisseling maar is per definitie nooit volledig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend voor wat betreft de verzekeringsdekking; de polisvoorwaarden bepalen de omvang van de verzekeringsdekking. In het bijzonder wijzen wij u op de controleverplichtingen bij uitbesteed vervoer zoals deze in de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Het niet naleven van deze controleverplichtingen kan leiden tot extra eigen risico’s en/of geen verzekeringsdekking.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Bart Van Acker, verantwoordelijke transport en logistiek bij TVM Belgium.

+32 (0)3 285 92 48

b.vanacker@tvm.be

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.