CMR-vrachtbrief: nieuwe algemene voorwaarden wegvervoer

Wat zijn de opvallendste wijzigingen van de nieuwe voorwaarden?

woensdag 27 juni 2018

De drie transportfederaties Febetra, UPTR en TLV brachten in het najaar van 2017 nieuwe algemene voorwaarden voor het wegvervoer op de markt. Ze zijn sindsdien van toepassing op internationaal wegvervoer waarbij de CMR-vrachtbrief van één van de drie federaties gebruikt wordt. Wat zijn de opvallendste punten en wijzigingen?

Vroeger hadden de federaties elk hun eigen voorwaarden en welke voorwaarden bij een transport van toepassing waren, hing dus af van wie de CMR-vrachtbrief had uitgegeven. De nieuwe voorwaarden zijn gezamenlijk en ook in overeenstemming met de gewijzigde vervoerswetgeving en de nieuwe regels inzake ladingbeveiliging.

Opvallende punten en wijzigingen in de nieuwe voorwaarden

  • De afzender respectievelijk geadresseerde is verantwoordelijk voor het laden en lossen. Zelfs indien de chauffeur deze handelingen zelf uitvoert, gebeurt dit onder toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender of geadresseerde.
  • De stuwing wordt uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender. De nieuwe voorwaarden lopen op dit vlak nu min of meer gelijk met de nieuwe regels inzake ladingbeveiliging.
  • Bij opslag is er nu een begrenzing van 8,33 STR (Speciale Trekkingsrechten) per kilogram, met een maximum van 25.000 euro. Alle gevolgschade wordt uitgesloten. Dit is in overeenstemming met de Algemene Logistieke Voorwaarden.
  • Er geldt voortaan eveneens een beperking van aansprakelijkheid voor schade aan andere dan de te vervoeren goederen. De beperking ligt op maximaal 8,33 STR voor elke bruto kilogram gewicht van de vervoerde lading. Hiermee wordt voor alle andere schade dan aan de vervoerde goederen de gewichtsbeperking van het CMR-Verdrag toegepast.
  • Van sommige artikelen kan schriftelijk afgeweken worden, bijvoorbeeld door middel van een contract tussen vervoerder en afzender of opdrachtgever. Het gaat onder meer over de artikelen inzake laden, lossen en stuwing.

Meer slagkracht

De nieuwe voorwaarden zijn duidelijker en dat geeft de vervoerder een zekere en betere bescherming ten aanzien van opdrachtgevers, verladers en geadresseerden. Ongetwijfeld zullen een aantal bepalingen in de praktijk nog voor discussies en controverse zorgen. Denk maar aan het beperken van de aansprakelijkheid voor schade aan andere dan de te vervoeren goederen. In elk geval zorgen de vernieuwing van deze algemene voorwaarden en de gewijzigde wetgeving dat de vervoerder meer slagkracht krijgt. Dat versterkt voor hem alleen maar het effect van de positieve economische conjunctuur.

Wenst u meer informatie over de nieuwe voorwaarden wegvervoer?

Dan kunt u contact opnemen met Bart Van Acker, verantwoordelijke transport en logistiek

b.vanacker@tvm.be

+32 (0)3 285 92 48 

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.