Reglement kosten en lasten

Bekijk het overzicht van de nieuw gehanteerde percentages kosten en lasten.

woensdag 17 oktober 2018

Op 11 mei 2017 is het Koninklijk Besluit van 2 mei 2017 tot goedkeuring van het reglement "kosten en lasten" in het Belgisch Staatsblad verschenen. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2018.

Dit besluit houdt in dat de informatie over de kosten en lasten van verzekeringen vóór het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en op elke vervaldag aan de cliënt moet worden verstrekt. TVM Belgium neemt deze informatie op in zowel haar offertes (via een kostentabel en een wettelijke waarschuwing), als haar vervaldagberichten (de wettelijk verplichte informatie en een wettelijke waarschuwing). Elk jaar, na de algemene vergadering in mei, worden de nieuwe percentages bekendgemaakt en aangepast in onze systemen voor vermelding op de kwijting.

Dit is het overzicht van de nieuwe gehanteerde percentages kosten en lasten voor de waarborgen die TVM Belgium zelf onderschrijft, evenals voor de waarborgen waarvoor we samenwerken met andere verzekeraars.

Maatschappij Waarborgen Acquisitie Administratie
TVM Belgium BA auto 32,19% 0,00%
TVM Belgium Overige waarborgen 15,70% 6,39%
Allianz Arbeidsongevallen en patroon 11,7% 7,1%
Arag Rechtsbijstand 29,30% 10,36%
Axa Arbeidsongevallen en patroon 13,39% 11,68%
Das Rechtsbijstand 29,80% 8,60%
Euromex Rechtsbijstand 28,83% 3,06%

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de krachtlijnen van het reglement voor de waarborgen die TVM Belgium onderschrijft:

  • Het reglement voorziet in een specifiek stelsel wat betreft de aan de cliënten te verstrekken informatie over de kosten en lasten verbonden met de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BA auto).
  • Voor de overige waarborgen hanteren we het algemeen stelsel, waarbij we een onderscheid maken tussen de acquisitie- en de administratiekosten inbegrepen in de handelspremie, uitgezonderd taksen en bijdragen. Deze berekening gebeurt aan de hand van de gedetailleerde resultatenrekening van het laatste boekjaar, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering.
  • Bij de informatie die wordt meegedeeld aan de cliënt, moet een waarschuwing gevoegd worden die onder andere vermeldt dat om verschillende verzekeringsproducten te vergelijken, ook andere elementen in aanmerking moeten genomen worden dan de kosten en lasten.

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.